Locality: Larissa district, Ossa Mountains, Sikourio-Spilia road

 • Code:
 • Sikourio-Spilia rd. 544
 • Name:
 • Larissa district, Ossa Mountains, Sikourio-Spilia road
 • Bioregion:
 • Palearctic
 • Adm2:
 • Latitude:
 • 39.77733
 • Longitude:
 • 22.61057
 • Lat. Lon. max error:
 • Elevation:
 • 544 m
 • Elevation max error:
 • Locality notes: