Locality: 40km N Apolo

 • Code:
 • Apolo 970
 • Name:
 • 40km N Apolo
 • Bioregion:
 • Neotropical
 • Adm2:
 • Latitude:
 • -14.716667
 • Longitude:
 • -68.416664
 • Lat. Lon. max error:
 • Elevation:
 • 970 m
 • Elevation max error:
 • Locality notes: